منوی اصلی
Skip Navigation Links
عناوین آخرین مقالات
نظر سنجی
آمار بازدید سایت
احکام رمضان
احکام رمضان
احكام روزه مقدمه روزه در اديان قبل از اسلام هم وجود داشته، البته روزه آنها يک ماه کامل نبوده وبا آمدن اسلام به عنوان يکي از ارکان اسلام قرار گرفت ودر سال دوم هجري روزه ماه رمضان واجب شد واحکام آن توسط الله تعالي ورسول گرامياش, بيان شده تا مسلمانان آن را فراگرفته وانجام دهند.روزه از معدود احکامي است که در قرآن  تقريباً به طور کامل به آن اشاره شده  ورسول الله صلي الله عليه وسلم وظيفه شرح وتبيين احکام را بر عهده داشته که به عنوان سنت نسل به نسل به ما رسيده است؛ وآنچه که در اين درس بيان شده از قرآن وحديث صحيح که محدثين صحت آنها را تاييد کرده اند و قول علماء و مجتهدين اهل سنت که از قرآن وحديث استنباط کردهاند استفاده شود.

تبلیغات
ورود استاتید
ورود طلاب
لینک های مرتبط