منوی اصلی
Skip Navigation Links
عناوین آخرین مقالات
نظر سنجی
آمار بازدید سایت
محبت
محبت.... تنها ادعاي محبت پيامبر کافي نيست بلکه اتباع از رسول الله نشانه محبت مي باشد: محبت به پيامبر تنها در ادعا نيست بلکه اتباع در اصول و فروع از محبت مي‌باشد. مؤمنين بايد در عمل و اطاعت، محبت خود را نشان دهند، اتباع از رسول الله نشانه محبت مي‌باشد . قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوني‏ يحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَ يغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ. ) آيه ۳۱ آل عمران( مفسرين در ضمن تفسير آيه فوق اين حديث را بيان کرده اند (کُلُّ أُمَّتِي يدْخُلُونَ الْجَنَّهَ إِلَّا مَنْ أَبَى))، قيلَ: ومَنْ يأْبَى؟ يا رسول الله!، قَالَ: ((مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى) ،اگر محبت پيامبر نباشد ايمان کامل نيست اتباع رسول الله(صلي الله عليه وسلم) بر ما لازم است؛ بايد در اصول و فروع از پيامبر اتباع کرد. ما بايد از سنت ها و روش پيامبر(صلي الله عليه وسلم) پيروي کنيم چيزي که آن حضرت (صلي الله عليه وسلم) امر کرد آن را بپذيريم و از چيزي که نهي کرد دوري کنيم . اولين حق پيامبر ايمان به رسول و شهادت براي آن سرور گرامي به ابلاغ رسالت(رضينا بالله رباو بالإسلام دينا و بمحمد نبيا و رسولا) هست هر مؤمن و مسلمان بايد اين جملات را هميشه بر زبان جاري داشته باشد؛دوم محبت رسول الله(ص) و اهل بيت آن سردار دو عالم و مقدم داشتن اين محبت بر وجود خود، والدين، فرزندان و همه انسان‌هاي روي زمين مي‌باشد. سوم اتباع رسول(ص) در اصول و فروع دين هست، چهارم اجتناب از چيزهايي که حضرت رسول(ص) نهي فرموده است(وَمَا آَتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) پيروي از رسول الله(ص) در امرو نهي آن حضرت(ص) برهمه مسلمانان چه زن و چه مرد لازم و ضروري است؛ آخرين مورد اين که درود خواندن برحضرت رسول الله و آل و اصحابش برهمه ما لازم مي‌باشد؛ لذا هر زماني که نام نامي سرور کائنات را شنيديم بايد به حضرت رسول و آل و اصحابش درودي را نثار کنيم که الحمدلله ما اين وظيفه را در پايان و خاتمه هر نماز از نمازهاي پنجگانه به عنوان درود ابراهيمي (اللهم صل علي محمد…..) وهمچنين در نماز ميت بعد از تکبير دوم نيز به جا مي‌آوريم. تنها دليل محبت با رسول الله(صلي الله عليه وسلم)اتباع از ايشان است اتباع رسول (صلي الله عليه وسلم)در تمام شئونات زندگي مسلمانان،زينت بخش عملشان مي‌باشد، تنها ادعاي محبت کافي نيست بلکه اتباع از رسول الله(صلي الله عليه وسلم) نشانه محبت مي‌باشد.، امروزه بعضي از افراد محبت را فقط در حد ادعاي بي محتوا مي‌دانند و از عمل به سيرت و اعمال رسول الله در وجودشان خبري نيست؛ مؤمنين بايد در عمل و اطاعت ،محبت خود را نشان دهند. اتباع وسنت پيامبر صلي الله عليه وسلم چيست؟ اتباع درقرآن به معناي تعقيب ودنبال کردن آمده مانندآيه فأتبعوهم مشرقين...آيه 60 يعني پس هنگام برآمدن آفتاب آنهاراتعقيب ودنبال کردند وبه معناي دوم يعني--پيروي نمودن ازفردي مانندآيه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني...آيه31سوره آل عمران-يعني بگواگرالله رادوست داريدپس ازمن پيروي کنيد...حال فرق تقليد بااتباع چيست؟تقليددرلغت يعني گردنبندي رادورگردن انداختن ودراصطلاح شريعت گفته ديگري رابدون دليل پذيرفتن لذا احاديث رسول الله-صلي الله عليه وآله وسلم-تقليدنيست زيراخودآنهابنفسه حجت اند تقليديعني گفته ديگري راپذيرفتن لذاعمل وپذيرفتن کتاب الله وسنت واجماع راتقليدنميگويندبلکه اتباع گويند امام ابوحنيفه-رضي الله عنه -ميفرمايد: براي هيچ کس جايزنيست که گفته مارابگيردتااينکه نداندکه ماآن را ازکجاگرفته ايم-امام شافعي رضي الله عنه ميفرمايد:مسلمانان براين اتفاق نظردارندکه اگربراي کسي درمسئله اي سنت رسول الله-صلي الله عليه وآله وسلم ثابت شد براي اوجايزنيست سنت رسول الله صلي الله عليه وسلم رابنابه گفته کس ديگري رها وترک کند امام مالک-رضي الله عنه -ميفرمايد:همانامن بشرم خطاميکنم ودرست نيزميگويم به نظريات من نگاه کنيدهرآنچه باکتاب الله وسنت برابري داشت آن رابگيريد وهرآنچه که باکتاب خداوسنت برابري نداشت آن راترک کنيد امام احمدبن حنبل-رضي الله عنه -ميفرمايد:اتباع اين است که فردازآنچه ازرسول الله-صلي الله عليه وآله وسلم-وازيارانش بثبوت رسيده پيروي کندسپس اودرپذيرفتن گفتارتابعين وبعدازآنهامختاراست سنت رسول الله -صلي الله عليه وآله وسلم-چيست؟؟سنت درلغت به معناي صورت،سيرت وروش بکارمي رودوليکن سنت درواقع عبارت ازآن روشي است که رسول الله-صلي الله عليه وسلم-براي اطاعت خداوندمتعال اختيارنموده بودند---حال به 3قسم تبديل ميشود1*سنت قولي:آن است که منبع ومأخذآن اقوال وگفتاررسول الله-ص-هستند2*سنت فعلي :آن است که منبع ومأخذآن افعال وکرداررسول الله-صلي الله عليه وسلم-هستند3*سنت تقريري:آن است که اگردرمحضرآن حضرت-صلي الله عليه وسلم-به وسيله ديگران عملي انجام داده شده ويااينکه آن حضرت-صلي الله عليه وسلم- ازانجام عمل اطلاع پيداکرده ودرمقابل آن سکوت کرده باشه ودرواقع سکوت ايشان درقبال چنين عملي دليل برمباح بودن ورضايت ايشان ازانجام آن عمل بوده است پس اگرماسنت هاي رسول الله -صلي الله عليه وآله وسلم-راانجام بديم يعني ازآن پيروي نموده واورا اتباع نموده ايم که مارامحبوب الله ميکندطبق آيه31سوره آل عمران---قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببکم الله ويغفرلکم ذنوبکم والله غفوررحيم--اي محمد-ص-بگواگرالله رادوست داريدپس اتباع من کنيدتاخداشمارادوست بداردوگناهان شمارابيامرزدوخداآمرزگار مهربان است اطاعت از پيامبر اسلام در آيات فراواني، اطاعت از پيامبر اسلام(صلي الله عليه وآله)در رديف اطاعت از خدا، مطرح شده است؛ مانند: «قُل اَطيعوا اللّهَ والرَّسولَ» «يـاَيهَا الَّذينَ ءامَنوا اَطيعُوا اللّهَ واَطيعُوا الرَّسولَ...»؛ با توجه به اينکه اطاعت از پيامبر(صلي الله عليه وآله)به دستور خدا لازم شده است، اطاعت از وي اطاعت از خدا محسوب مي‌شود. «مَن يطِعِ الرَّسولَ فَقَد اَطاعَ اللّهَ»؛ نه تنها در زمين که در آسمانها نيز پيامبر واجب الاطاعه است و فرمانش را فرشتگان اطاعت مي‌کنند، ازاين‌رو در شب معراج، فرشتگان به فرمان پيامبر درهاي بهشت را گشودند. «مُطاع ثَمَّ اَمين»؛ و چون شريعت محمدي(صلي الله عليه وآله)تا قيامت پابرجاست، اطاعت از فرمانهاي آن حضرت پس از وفات ايشان نيز واجب است.
تبلیغات
ورود استاتید
ورود طلاب
لینک های مرتبط